senseUniverse

senseUniverse

SENSE UNIVERSE

®

senseUniverse

senseUniverse er en fasilitet for arbeid med og fremstilling av komplekse helheter. Vi har satt sammen hardware og utviklet software til meget fleksible og interaktive løsninger, som kan rigges på ulike måter og tilpasses alle former for strategiarbeid og andre helhetlige problemstillinger.

 

Hardware delen består av en 360 graders interaktiv skjermløsning, der brukerne plasseres i sentrum av et verktøy eller en modell og kan jobbe med åtte skjermer samtidig. Til bruk i denne har vi utviklet en rekke ulike softwareløsninger og verktøy og kan i løpet av få minutter rigges fra et verktøy til et annet.

 

Ved å hente inn et utvalg fra over 200 interaktive strategimodeller, kan vi videre skreddersy strategiløsninger for våre kunder, enten de er store konserner eller mellomstore bedrifter, kommuner eller statlige organer.

 

Presise og inspirerende arbeidsprosesser skaper oversikt og innsikt. Kunnskap og dialog spisser oppmerksomheten og styrker fellesforståelsen. Det handler om substansledelse; være i forkant lede an, gjennomføre - raskere og mer treffsikkert.

 

OG.... det handler om å SE det !

 

 

senseUniverse oppstod som en kombinasjon av opparbeidet kunnskap og kompetanse gjennom 20 år i selskapet SenseNet AS, samt det som er utviklet i samarbeids-selskapene

 

Ole Berrefjord AS (unik samfunnsforståelse, trekke tråder og se sammenhenger, evne til å raskt utvikle mye og omfattende innhold, prosessere mye informasjon og trekke ut essensen av dette på en god og tydelig måte)

 

Strategy Warehouse AS (hardware og softwareløsninger, modellutvikling, storytelling , UX og interaktivitet, informasjonsarkitektur, helhetlig konseptforståelse)

 

 

SENSE

UNIVERSE

BRUK

 

senseUniverse kan benyttes på en rekke ulike måter og i ulike settinger og rigges på forhånd til det mest egnede oppsett (Halvbue for undervisning, 360 graders sirkel for fasilitering)

FASILITERTE PROSESSER

Vår viktigste og mest benyttede anvendelsesmåte. Kunder kommer med en strategisk problemstilling. Vi forbereder oss, utvikler en senseUniverse rigg, fasiliterer workshops, utarbeider referater og evt. gjennomfører analyser.

 

Eksempel på kunder: Statoil, GC Rieber, Kystverket, OfV, Gassnova/CMR, UiB

 

PROSJEKTARBEID

Arbeid på vårt "kjøkken": Et prosjektteam som arbeider med et oppdrag for en kunde og benytter rommets fasiliteter, for så å presentere og tilrettelegge resultatet for kunden. Kunden kun tilstede i sluttfasen av prosjektet, evt representert i prosjektteamet.

 

Eksempel på kunder: Statoil, Gassco

 

UNDERVISNING

Rene undervisningsoppdrag, der verktøyene benyttes til opplæring i helhetlige strategiprosesser, kontekstanalyse og scenarioutvikling.

 

Eksempel på kunder: HiB, Fjell Kommune, GC Rieber, Sparebanken Sogn og Fjordane

 

PRESENTASJONER

få frem en kompleks helhet ved å benytte alle 8 skjermer samtidig og fortelle historien gjennom dem

 

SOFTWARELØSNINGER/VERKTØY

 

Vi har utviklet softwareløsninger både for oss selv, for våre samarbeidspartnere og for eksterne kunder. Løsningene er nettbaserte og kan anvendes på alt fra senseUnivers til en smarttelefon, fra en PC/Mac til en iPad. Her er eksempler på utviklede løsninger:

Verktøy utviklet av SenseNet og bidragsyterne (Ole Berrefjord AS og Strategy Warehouse AS)

 

  • senseNet EYE
  • senseNet Global Radar
  • SW Bedriftsutvikling (Strategi360 for SMB)
  • SW Wealth Management Navigator

 

 

Utvikling for våre samarbeidspartnere

 

  • Løsninger for eller i samarbeid med samarbeidende selskaper

 

Utvikling for kunder som ønsker å formidle en helhet som egner seg til å presenteres på 8 skjermer.

 

  • Vi bygger opp løsningen - fra den enkleste Powerpoint baserte presentasjonen til avanserte og helhetlige webløsninger, som fungerer både på en iPad eller 8 skjermer. Eksempler: Produktpresentasjon, Opplæring og innholdsformidling

 

 

Klikk på hver av eksemplene til høyre for mer informasjon om det aktuelle verktøyet

LEVERANSER

 

Vi er behjelpelige med å etablere lignende løsninger for våre kunder og leverer komplette hardwareløsninger i kombinasjon med skreddersydde software verktøy. Disse utvikles med utgangspunkt i en av våre eksisterende verktøy som tilpasses den aktuelle kunde.

 

Hardvareløsningene kan leveres komplett med TV-skjermer, iPads, bord, stoler, alt av ledninger og alt annet som er nødvendig for å få på plass en løsning. Vi setter sammen alt og kobler opp mot den skreddersydde software løsningen, slik at rommet overtas klart til bruk.

 

I tillegg til softwareløsningene, er systemet kompatibelt med PowerPoint, Word, Excel og alt av nettsider (som ikke kjører Flash)

 

 

HVOR ER VI ?

 

Vi holder til i Strandgaten 18, midt i Bergen sentrum

 

Vi arbeider også med en enklere transportabel løsning som kan rigges opp hos kunder

 

Kontakt oss for mer informasjon

(se kontaktinformasjon under)

 

KONTAKT OSS

 

For mer informasjon om verktøyet, bestilling av kurs eller workshops, kontakt oss på

 

Telefon: 905 72 228

 

Adresse:

SenseNet AS

Strandgaten 18, 5013 Bergen

 

Internet: www.sensenet.no

senseUniverse er et interaktivt strategi analyse og dialogsystem, samt et undervisningskonsept utviklet av SenseNet AS og er en del av vår senseNet® -produktfamilie. Alt innhold, inklusive tekst, figurer, modeller, struktur, konsept og løsninger er Copyright © 2002-2018 SenseNet AS. Innholdet er utviklet av og tilhører SenseNet AS og kan ikke gjengis uten tillatelse fra SenseNet AS. Hverken tekst, modeller eller bilder fra dette nettsiden kan benyttes uten tillatelse fra SenseNet AS. senseNet er et registrert varemerke for SenseNet AS. Mer informasjon er tilgjengelig på våre nettsider: www.sensenet.no.